Klubové příspěvky 2023

Roční klubový poplatek je

5 000,- Kč  / rok

( zaplatit do 30. ledna 2023 )

 a nebo je možné zaplatit na půl   roku

      1. pololetí  3 400,- Kč do 30.ledna

      2. pololetí 2 200,- Kč do 30.září

Baby judo:

4 000,- / rok anebo 1. pololetí 2 700,- 2.pololetí 1 900,-

PŘÍSPĚVKY SE PLATÍ PŘEVODEM  NA ÚČET KLUBU

ČÍSLO ÚČTU:   962906399/0800  u platby je potřeba uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce.