Přihláška do oddílu

Máš-li zájem o to, stát se členem naší judistické party, pak vyplň prosím tuto přihlášku 

Zde připomínáme ceny za klubové členství
Vyplněním přihlášky souhlasíš se zpracováním osobních údajů, které od Tebe potřebujeme. Tvé osobní údaje jsou u nás v bezpečí a považujeme je za důvěrné a zavázali jsme se je chránit.   


    Beru na vědomí, že se tréninků klubu a akcí, pořádaných klubem a ČSJu účastním na vlastní nebezpečí. Beru na vědomí, že je mojí povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi bezpečnostními pravidly tréninků a akcí ČSJu, a to zejména s tím, že trénink nebo sportovní turnaj může být fyzicky náročný. Dále se zavazuji respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele sportovních akcí, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci sportovních akcí a tréninků juda.
    Dále beru na vědomí, že sportovní klub nebo pořadatel sportovních akcí ČSJu není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka akce nebo tréninku, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným.
    Účastník tréninku juda nebo sportovní akce pořádanou ČSJu bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání tréninku nebo sportovní akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na tréninku nebo sportovní akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese klub ani pořadatel žádnou odpovědnost.