NÁBOR NOVÝCH JUDISTŮ

Judo je ve výchovně vzdělávací systém, který zavedl japonský ministr školství a zakladatel juda Jigoro Kano v 19. století  do školních osnov.  Dnes je judo součástí školních osnov v mnoha dalších zemích.

Judo v žádném případě není založeno na agresivitě! Jeho nosnými kameny jsou úcta k učiteli i k soupeři (podání ruky po skončení zápasu), pokora a snaha učit se technikám určeným nikoli k útoku, ale k obraně. Judo vychovává k pokoře a respektu, protože během jediného tréninku je žák mnohokrát “poražen” svými kamarády a mnohokrát se musí zvednou, vstát a pokračovat. To jsou situace, které v člověku formují ty nejkvalitnější morální hodnoty.

V dnešním světě plném násilí (televize, počítačové hry) je judo protipól a zklidňující činitel, zejména pro hyperaktivní jedince. Systém výuky juda je propracovaný tak, aby žáky učil nejen ovládat své tělo, ale i emoce jako jeden celek. Kvalita výuky je mimo jiné dána i tím, že získat licenci trenéra judo není právě jednoduché. Učitelé juda musí prokázat nejen, že ovládají dokonale techniky juda, umí je vysvětlit a naučit, ale také že dbají na morální hodnoty a dodržování etikety. To vše vede k postupnému kladnému formování žáků.

Judo není jen bojové umění! Vychází z tradice samurajů – bojovníků, ale základy má v etice a morálce. Kdo chce najít v Judu boj, najde jej, stejně tak jako ten, kdo chce najít vyrovnanost duše a harmonii těla. 

Judo je historický i moderní bojový sport, ale Judo je rovněž filozofie, přístup k životu a řešení problémů. Judo je spousta radosti, pevná přátelství, dobrá parta a slušní lidé. Judo můžeš trénovat kdekoliv a kdykoliv. 

Přijď mezi nás a uvidíš, že je to tak! 

Chceš se rovnou přihlásit? Tak klikni zde rovnou na přihlášku

Přijímáme nové členy od 5 let

Kde : Judoaréna – U stadionu 1 (areál Střelnice) nejnovější specializované dojo široko daleko 🙂

Kdy: ročníky 2014 a starší po, stře ,pá od 16,30

ročníky 2015-2016 út, čt od 16,30

ročníky 2017 a mladší pá od 16,00

Co potřebuješ ty: tepláky a tričko , přezuvky … později judo-gi ( “kimono”)

Co potřebujeme my : tvé jméno

                            kontakt na zákonného zástupce ( jméno , bydliště, telef. číslo + whatsapp, email )

                            vyplnění elektronické přihlášky

Cena za nábor : září zadarmo na vyzkoušení 🙂  ,  řijen – prosinec   1 700,-