Klubové příspěvky na rok 2024

6 000 Kč členský poplatek / rok

( zaplatit do 20.1.2024 )

 a nebo je možné zaplatit na půl  roku

      1. pololetí  4400 Kč do 20.1.2024

      2. pololetí  2200 Kč do 20.9.2024

Baby Judo

Rok:    4 000,-   

 a nebo 1. pololetí: 2 700,-    2. pololetí : 1 900,-

 

PŘÍSPĚVKY SE PLATÍ PŘEVODEM  NA ÚČET KLUBU

ČÍSLO ÚČTU:   962906399/0800  u platby je potřeba uvést jméno dítěte do zprávy pro příjemce.

Jedná se o poplatek za členství v oddíle, nikoliv za platbu jednotlivých  tréninkových hodin.
Členstvím v oddíle vznikne právo  účastnit  se tréninků.

Dovolujeme si vás upozornit na možnost žádosti o příspěvek pro sociálně slabé sportovce u České olympijské nadace.
Česká olympijská nadace během půldruhého roku své existence podpořila na 400 dětí ze všech krajů ČR, jimž ve sportování brání nedostatek finančních prostředků. Protože sport nesmí být výsadou bohatých, rozděluje nadace za pomoci olympijských medailistů prostředky jednotlivým sportovcům od 6 do 18 let, kteří vyrůstají v sociálně slabších rodinách nebo v sociálních ústavech. Požádat o příspěvek, který musí jít na konkrétní účel (sportovní vybavení, soustředění, kurz apod.), mohou zákonní zástupci.
Více informací o České olympijské nadaci včetně žádosti o podporu najdete na nadace.olympic.cz

Žádost o podporu podá individuálně zákonný zástupce dítěte zde:
http://nadace.olympic.cz/potrebuji-pomoc/

Žádost si však musíte podat sami, nelze ji zprostředkovat.